What does he do every day?

Interaktivna vaja za utrjevanje časa Present simple (dopolni besedilo z ustreznim glagolom); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/habits1.htm povezavo, če želite odpreti URL.