What are they doing?

Interaktivna vaja za utrjevanje časa Present continuous (kaj počnejo osebe na slikah); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/doing.htm povezavo, če želite odpreti URL.