Adjectives- crossword


Križanka za urjenje besedišča- pridevniki; gradiva Trubar

Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/adjectives6.htm povezavo, če želite odpreti URL.