Irregular verbs- matching exercise

Interaktivna vaja za urjenje nepravilnih glagolov; gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/verbs3.htm povezavo, če želite odpreti URL.