Comparison of adjectives


Power Point predstavitev stopnjevanja pridevnikov; gradiva Trubar

Kliknite http://www2.arnes.si/~angro/slo/ucitelji/dokumenti/comparison.ppt povezavo, če želite odpreti URL.