Irregular verbs (past tense)

Interaktivna vaja za urjenje nepravilnih glagolov v drugi obliki; avtorica naloge Ingrid Zupanc Brečko
Kliknite http://www2.arnes.si/~ibreck/an7/an7past/past_vnos_irr.htm povezavo, če želite odpreti URL.