Questions and answers3

Interaktivna vaja- spajanje povedi;avtorica naloge Ingrid Zupanc Brečko
Kliknite http://www2.arnes.si/~ibreck/an7/an7past/past_spoj_fun.htm povezavo, če želite odpreti URL.