Weather- words and pictures matching exercise

Interaktivna vaja za urjenje besedišča (kakšno je vreme na slikah); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/weather1.htm povezavo, če želite odpreti URL.