Animals talk- reading and writing

Interaktivna vaja za razvijanje bralnega razumevanja in urjenje besedišča (dopolni besedilo o živalih); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/animalstalk.htm povezavo, če želite odpreti URL.