Types of animals- reading

Interaktivna vaja za razvijanje bralnega razumevanja in urjenje besedišča (opisi posameznih vrst živali in prepoznavanje le-teh); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/animals3.htm povezavo, če želite odpreti URL.