Animals- reading

Interaktivna vaja za razvijanje bralnega razumevanja in urjenje besedišča; gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/whatanimals.htm povezavo, če želite odpreti URL.