Animals- crossword

Križanka za urjenje besedišča (poimenovanje živali na slikah); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/animals2.htm povezavo, če želite odpreti URL.