Places in the town- crossword

Križanka za urjenje besedišča; gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/placesintown.htm povezavo, če želite odpreti URL.