A letter to a new friend- reading and writing

Interaktivna vaja ob besedilu (dopolni pismo); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/aletter2.htm povezavo, če želite odpreti URL.