School subjects- make the words exercise

Interaktivna vaja za urjenje besedišča (povezovanje delov besed v celoto: šolski predmeti); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/subjects6.htm povezavo, če želite odpreti URL.