In my house- gap-fill exercise

Interaktivna vaja za urjenje besedišča (poimenuj pohištvo); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/inmyhouse.htm povezavo, če želite odpreti URL.