Meal, fruit, vegetable or drink?

Interaktivna vaja za urjenje besedišča (razvrščanje besed v ustrezno skupino); home.nordnet.fr 
Kliknite http://home.nordnet.fr/~rmaufroid/pupitre/food/fruitvoc.html povezavo, če želite odpreti URL.