Food and drink- listening and matching

Interaktivna vaja za razvijanje poslušanja in razumevanja posameznih besed (poveži slišano besedo z ustrezno sličico); johnmh.com 
Kliknite http://www.johnmh.com/food/pics1.htm povezavo, če želite odpreti URL.