Body- fill in the gap exercise

Interaktivna vaja, dopolnjevanje povedi z ustreznimi ponujenimi besedami na temo telo; esl-loung.com