Enica, desetica, stotica

Utrjevanje številskih predstav.