Naloge za urjenje poštevanke

Spletna stran, kjer lahko sami sestavite zahtevnost in količino nalog.
Kliknite http://www2.arnes.si/~vzagar/U.net/math/vzxPostv.htm povezavo, če želite odpreti URL.