Poštevanka števila 9

Utrjevanje poštevanke števila 9 na www.zupca.net.