Merimo dolžino (pol cm)

Interaktivno merjenje dolžine rib.