Ponovitev snovi_čiste snovi in zmesi

Power Point predstavitev, namenjena za ponavljanje (fizikalna in kemijska sprememba, zmesi in čiste snovi, laboratorijski pribor, laboratorijske aparature).
Avtor: Tjaša Kampos