Opera - Janko in Metka

Na PPT so osnovni podatki o operi ter kratka zgodba ob slikah. Namenjene so spoznavanju opere ob predvajanju glasbenih odlomkov ali pa utrjevanju po obravnavi. Z dejavnostmi, ki so opisane v pripravi na ogled opere, učence lahko kvalitetno pripravimo na glasbeno prireditev. Klinite za originalno PPT predstavitev in še več idej za obravnavo opere.
Chadsey Conant, Učiteljska. net.
Klikni na povezavo OPERA_janko-in-metka.pptx za pogled na vir.