Označevanje upornikov

Določanje vrednosti upornika glede na barvne označbe. (e-gradivo, Nauk.si)