Računanje vzgona

Pojav vzgona, računanje in razumevanje.