Predmeti, ki so na voljo

Oddelčna skupnost

Kategorija: 9. razred
 • Učitelj: Barbara Lukač Patarčec
 • Učitelj: Sonja Marin
 • Učitelj: Samo Škrabanja

Slovenščina

Kategorija: 9. razred
 • Učitelj: Simona Podlogar
 • Učitelj: Stane Škarja
 • Učitelj: Maja Šturm Razboršek

Matematika

Kategorija: 9. razred
 • Učitelj: Andrej Hauptman
 • Učitelj: Bojana Lakić
 • Učitelj: Veronika Špes

Tuji jezik - angleščina

Kategorija: 9. razred
 • Učitelj: Barbara Lukač Patarčec
 • Učitelj: Maja Pogač

Zgodovina

Kategorija: 9. razred
 • Učitelj: Katja Strmljan

Geografija

Kategorija: 9. razred
 • Učitelj: Sonja Marin

Fizika

Kategorija: 9. razred
 • Učitelj: Samo Škrabanja

Kemija

Kategorija: 9. razred
 • Učitelj: Vida Krajnc

Biologija

Kategorija: 9. razred
 • Učitelj: Barbara Juhant Selak

Glasbena umetnost

Kategorija: 9. razred


 • Učitelj: Tadeja Kreča

Likovna umetnost

Kategorija: 9. razred
Pouk likovne vzgoje je razdeljen v dve ocenjevalni obdobji. Zajema vsa likovna področja: risanje, slikanje, kiparstvo, prostorsko oblikovanje in grafiko. Likovna področja so zajeta v dveh likovnih sklopih in si praviloma ne sledijo po vrsti. SPLOŠNI CILJI PREDMETA  Učenci: -razvijajo inter…
 • Učitelj: Brigita Lindič

Šport

Kategorija: 9. razred


 • Učitelj: Sandra Kapus
 • Učitelj: Simona Kovač
 • Učitelj: Anita Pevec Sivka