Oris poglavij

  • Tema 1

    Abecednik logo

    Spletna učilnica Abecednik združuje:

    1. dostop do didaktičnega gradiva za učenje in poučevanje na razredni stopnji osnovne šole (od 1.-4. razreda),
    2. dostop do gradiv za izvajanje pouka in začetnega opismenjevanja iz računalništva.